Jaarplanning

Commissie Activiteiten

De commissie Activiteiten zal ongeveer bestaan uit vijf leden. De  centrale taak van deze commissie is het organiseren van bijeenkomsten waar studenten en niet-studenten bijeen kunnen komen om elkaar beter te leren kennen en te groeien. Buiten de onderstaande activiteiten hebben commissies ook ruimte om zelf met ideeën te komen en deze uit te voeren zolang het budget het toelaat.

 • Netwerkdagen

Elke maand zal deze commissie netwerkdagen organiseren. Op deze dagen hebben studenten, niet-studenten en professionals de kans om met elkaar te netwerken. Het bestuur vindt het van belang dat het netwerk van de studenten vergroot wordt zodat zij bij het zoeken van werk evenveel kans hebben als autochtone studenten.

 • Gezelligheidsavonden

Naast de netwerkdagen zal deze commissie tevens gezelligheidsavonden organiseren. Dit zijn gelegenheden voor studenten om te ontspannen en een band te creëren met hun medestudenten. Elke maand zullen verschillende activiteiten zoals filmavonden, spelletjesavonden en sportactiviteiten worden georganiseerd.

 • Dhikr avond

In de heilige maand Ramadan staat aanbidding centraal. Om de band van de studenten met Allah s.w.t. te vergroten zal de commissie een Dhikr avond organiseren vol aanbidding.

 • Movie Night

De activiteitencommissie zal dit jaar een film avond organiseren. De gekozen film moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Maatschappelijk;
 • tot nadenken zettend;
 • en last but not least, ontspannend.

Commissie Educatie

De commissie Educatie zal ongeveer bestaan uit vijf leden. De centrale taak van deze commissie is het organiseren van bijeenkomsten waar studenten en niet-studenten van kunnen groeien in hun professionele leven en waarmee hun horizon wordt verbreed. Buiten onderstaande activiteiten heeft de commissie ruimte om eigen ideeën uit te voeren, zolang het budget dat toelaat.

 • Grote Lezing

Het streven van dit commissie is om dit jaar 1 grote lezing te organiseren. Tijdens de grote lezing is het mogelijk dat er 1 zeer gewilde spreker uitgenodigd wordt of dat er meerdere “normale” sprekers uitgenodigd worden.

 • Carrière dag

Dit jaar zal er een carrière dag georganiseerd worden waarbij recruiters zullen worden uitgenodigd om studenten van elk faculteit een baan of bijbaan aan te bieden. Deze dag zal georganiseerd worden op 18 maart.

 • Boekenclub

In dit jaar zal er een boekenclub gestart worden. Er zullen in totaal drie boeken gelezen worden waar iedereen deel aan kan nemen. Elke student en niet-student leest zelfstandig het gekozen boek in een bepaalde periode waarna een bijeenkomst gepland zal worden waar er gesproken zal worden over het boek. Indien mogelijk zal er op die dag een deskundige uitgenodigd worden over het onderwerp.

Commissie Reizen

De commissie Reizen zal ongeveer bestaan uit vijf leden. De centrale taak van deze commissie is het organiseren van twee reizen. De eerste zal een korte reis zijn die georganiseerd zal worden in het eerste trimester. De tweede reis zal georganiseerd worden in het tweede semester en zal een grote reis zijn. Buiten onderstaande activiteiten heeft ook deze commissie ruimte om eigen ideeën uit te voeren, zolang het budget dat toelaat.

Commissie Liefdadigheid

De commissie Liefdadigheid zal ongeveer bestaan uit vijf leden. De centrale taak van deze commissie is het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de maatschappij, de Ummah en studenten en niet-studenten. Buiten onderstaande activiteiten heeft de commissie ruimte om eigen ideeën uit te voeren, zolang het budget dat toelaat.

 • Iftar

Dit jaar zal deze commissie een grote iftar organiseren. Tijdens deze iftar zullen naast studenten, commissieleden, bestuur en raad, ook prominenten uitgenodigd worden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan werknemers van de universiteit, werknemers van de gemeente en succesvolle moslims.

 • Het sponseren van weeskinderen

Net als enkele jaren geleden willen wij onze gemeenschap een kans bieden om gezamenlijk één of meer weeskinderen te sponseren.

 • Ouderen Buddy Platform

De samenleving wordt tegenwoordig steeds meer individualistisch, wat als bijwerking heeft dat iedereen het te druk heeft met zijn eigen leven. Helaas betekent dit dat er tegenwoordig erg veel eenzame bejaarden zijn. Deze commissie zal daarom dit jaar het Ouderen Buddy Platform lanceren. Hierbij worden ouderen gematched met een student of niet-student die de bejaarde regelmatig zal bezoeken.