Over IQRA

Ontstaansgeschiedenis

 
In 1995 zagen enkele moslimstudenten op EUR dat er geen organisatie was voor hen. IQRA is ontstaan vanuit de behoefte naar kennis, ontmoeting en compassie.

Organisatiestructuur

Het bestuur

Het bestuur vormt het hart van de vereniging. Elk jaar zet een nieuwe groep vrijwilligers zich in voor de toekomst van moslimjongeren. De basis wordt gevormd door het schrijven van een bestuursplan en een begroting. Elk bestuurslid neemt deel aan de wekelijkse bestuursvergadering en vaak aan één commissievergadering. Elke twee maanden wordt ook vergaderd met de Raad van Toezicht en Advies. De functies binnen het bestuur zijn te zien op onze vacatureboard.

De commissies

Commissies helpen het bestuur bij de uitvoering van het bestuursplan. Commissieleden worden aangemoedigd initiatief te tonen, zodat dit meegenomen wordt als ze solliciteren voor een bestuursfunctie in de toekomst.Het bestuur bepaalt het aantal en de inrichting van de commissies en ziet erop toe dat samen de verenigingsdoelen bereikt worden.

De Raad van Toezicht en Advies

De RvTA bewaakt de identiteit en het voortbestaan van de vereniging en controleert het bestuur op naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast streeft de RvTA naar bepaalde meerjarendoelen zoals democratisering van de vereniging door het instellen van een Algemene Ledenvergadering, opzetten van een Alumni-netwerk, en de aankoop van een pand.

Missie en visie

Missie

IQRA is een emancipatorische studentenvereniging die zich inzet vanuit de kernwaarden Islamitisch, Academisch en Rotterdams. Deze waarden sporen ons aan te werken voor de verbetering van onszelf, onze universiteit en onze gemeenschappen.

Visie

IQRA maakt hét verschil in het leven van jonge moslims. Wij bieden moslimjongeren een thuis waarin ze zich kunnen herkennen en niet in twijfel getrokken worden op basis van hun religiositeit, etniciteit, sekse of sociaal-economische klasse. IQRA zet zich in voor:

  • Meer moslims op de universiteit met minder uitval en betere prestaties d.m.v. betere voorbereiding en begeleiding.
  • Verkenning van de religieuze en culturele traditie van onze leden op een academisch passende wijze zonder daarbij de spirituele en emotionele dimensies te verliezen.
  • Een springplank vormen voor moslimjongeren door ze te bewapenen tegen islamofobie, racisme en discriminatie op campus, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij
  • Het bieden van een platform waar moslimstudenten in elkaar compassie, liefde en kracht vinden.

Transparantie

Ervaring heeft geleerd dat openheid, vertrouwen en integriteit fundamenteel zijn voor een vereniging. Een voorbeeld van operationele transparantie is dat alle vergaderingen en notulen toegankelijk voor alle actieve leden (leden van het bestuur, commissie of de Raad), tenzij er dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. Financiële transparantie wordt ook serieus genomen door IQRA door bijvoorbeeld een deugdelijke boekhouding van alle banktransacties bij te houden door de penningmeester en één raadslid. Deze transparantie werkt ook door in andere aspecten die in onze statuten te lezen zijn.

Statuten SV IQRA